نجمه خیری

حدود 7 ساله که در بحث موفقیت فردی و خودشناسی و تناسب اندام به صورت مستمر فعال هستم و تونستم از وزن 75 به وزن 45 کیلو برسم. خیلی خوشحال میشم که به تو دوست عزیزم هم کمک کنم که به تناسب اندامی که همیشه آرزوش رو داری دست پیدا کنی.