دوره آموزشی لاغری با جراحی ذهن (ماه سوم)

5.00 2 رای
292,000 تومان

این ماه استارت یک زندگی رویایی را برای شما خواهد زد. در این ماه شما با نیرویی برتر از خودتان آشنا می شوید که می توانید با کمک این نیرو بر بیماری اضافه وزن غلبه کنید و دید وسیعی از دنیای پیرامونتان به دست  آورید. ماه سوم دوره لاغری با جراحی ذهن به معجزه زندگی دوستان تبدیل خواهد شد.

292,000 تومان

دوره لاغری با جراحی ذهن (ماه اول)

5.00 1 رای
292,000 تومان

در ماه اول دوره لاغری با جراحی ذهن هپی فت، یاد خواهید گرفت که شما نه تنها بی اراده و ناتوان نیستید، بلکه بسیار انسان با پشتکار و سمجی هستید، با انجام تمرین هایی متوجه این موضوع خواهید شد.

در این ماه خواهید آموخت که اضافه وزن یک نوع بیماری است مثل سایر بیماری ها (دیابت، فشارخون، ناراحتی قلبی و…) و اینکه شما با اراده خودتان نمی توانید به جنگ این بیماری بروید. برای مغلوب کردن این بیماری شما نیازمند این هستید که بپذیرید گرفتار یک نوع ویروس شده اید به اسم اضافه وزن.

292,000 تومان

دوره لاغری با جراحی ذهن (ماه دوم)

بدون امتیاز 0 رای
292,000 تومان

برای رسیدن به تناسب اندام ماندگار لازم است به ذهنتان جهت دهید، باید کم کم هوشیاری از دست رفته خود را به دست آورید. در این ماه با توجه به تجربیات گذشته خود، تصمیمات از قبل گرفته شده ای را برای خودمان اتخاذ می کنیم و بر اساساس همین تصمیمات و تجربیات شخصی ،برنامه بهبودی عاشقانه مان را یادداشت می کنیم. برنامه ای که فقط مختص به خودمان است و شبیه به هیچ شخص دیگیری نیست، چون ما شبیه به هیچکس نیستیم.

292,000 تومان