ویدئوی زیر می تونه مسیر زندگیت رو برای همیشه تغییر بده

داستانهای صادقانه ی کاهش وزن آدم هایی که هرگز تسلیم نشدند و سرنوشت را تغییر دادند

امین جعفری 40 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم خیری 25 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم عابدی 32 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم منوچهری 30 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم احمدی 15 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم رهروان 28 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم خانی 13/5 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن