هپی فت

هپی فت یک اثر ماندگار در حوزه تناسب اندام است

واقعاً خسته شدم از شنیدن حرف های تکراری که هیچکدوم هم دردی از هیچ آدم چاقی دوا نمی کنن. همه می گم می خوای لاغر شی؟ رژیم بگیر، برو باشگاه! کمتر بخور، بیشتر فعالیت کن! مگه نکردیم؟ مگه رژیم نگرفتیم؟ مگه یه عالمه وزنه جابه جا نکردیم؟ کو پس نتیجه؟! چرا روز به روز به تعداد افرادی که گرفتار اضافه وزن هستند اضافه شد؟! هپی فت رو راه انداختم که کسانی که دوست دارن حرف های جدید بشنون رو امیدوار کنم که یه جا هست واسه شندین حرف های جدید و نو در حوزه تناسب اندام.