هپی فت یک عاشقانه ی زیباست

هپی فت لایف استایلی جدید در دنیای پر هیاهوی تناسب اندام است. هپی فت کاری انجام داده است کارستان. 40کیلو کاهش وزن در هپی فت رویا نیست! بلکه واقعیتی است بسیار ساده، نزدیک و دست یافتنی. در هپی فت نه رژیمی وجود دارد، نه ورزشی، نه قرصی و نه دمنوشی! ما اینجا از مسیر خودشناسی و عزت نفس به تناسب اندام می رسیم، نه از مسیر رژیم و محدودیت و سختی کشیدن! خودت را که به عنوان اشرف مخلوقات بشناسی و باور کنی، از قدرت نامحدود ذهنت که با خبر شوی، تناسب اندام کوچکترین دستاوردی است که نصیبت خواهد شد…

امین جعفری 40 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم خیری 25 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم عابدی 32 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم منوچهری 30 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم احمدی 15 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم پیروز 12 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم رهروان 28 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم نوروزی نژاد 12 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم لیلا 9 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم لیلا 14 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم معصومه 14 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم یلدا 15 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم سعیده 10 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم ریحانه 8 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم طیبه 9 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم شهناز 7 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم مهستی 8 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم زهرا 9/5 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم نسرین 9 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم لیلا 10 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم صفیه 16 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم فرشته 7 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم مریم 10 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم فاطمه 4 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

خانم خانی 13/5 کیلوگرم کاهش وزن با جراحی ذهن

اگه اینهمه آدم تونستند متناسب بشن و متناسب بمونن چرا تو نتونی؟!

قطعاً نفر بعدی این لیست می تونی تو باشی